Archieven

CB-Minor Audiovisuele StorytellingIn twintig weken gaan studenten een bioscoopwaardige film maken waar iedere stap van het film maken doorlopen wordt. Aan de basis hiervan staan de wetmatigheden van visuele storytelling.