Archieven

CB-Minor Audiovisuele StorytellingIn twintig weken gaan studenten een bioscoopwaardige film maken waar iedere stap van het film maken doorlopen wordt. Aan de basis hiervan staan de wetmatigheden van visuele storytelling.

Toen ik je zag

In twintig weken gaan studenten van de minor Audiovisuele Storytelling een bioscoopwaardige film maken waar iedere stap van het film

Read More