Toen ik je zag

Details van dit project
Studenten:

In twintig weken gaan studenten van de minor Audiovisuele Storytelling een bioscoopwaardige film maken waar iedere stap van het film maken doorlopen wordt. Aan de basis hiervan staan de wetmatigheden van visuele storytelling. Lees hier meer over de minor.