Natalia liep stage bij Happy Nation in Berlijn

Hoi, mijn naam is Natalia van Duinen Tello, en ik ben een derdejaarsstudent aan de opleiding Creative Business. Afgelopen halfjaar kreeg ik de kans om stage te lopen bij een tech-startup in Berlijn!

Al van jongs af aan koester ik een passie voor reizen en het ontdekken van verschillende culturen en landen. Mijn interesses zijn divers, variërend van kunst, mode, interieur, film en graphic design tot communicatie en marketing. Toen ik hoorde dat het mogelijk was om een buitenlandse stage te volgen, ging ik direct aan de slag. Mijn beste vriendin deelt dezelfde passie voor reizen en nieuwe culturen, dus besloten we samen naar Berlijn te gaan. Het was een uitdaging om zowel een stage als een appartement te vinden in deze populaire stad, maar na vele sollicitaties en huizenjacht hebben we iets gevonden, en het was zeker de moeite waard! Zo heb ik de kans gekregen om stage te lopen bij Happy Nation en samen te wonen met mijn beste vriendin in Berlijn.

Mijn stage bij Happy Nation betrof het werken aan de ontwikkeling van een community waar gelijkgestemden samenwerken aan het verbeteren van hun mentale, fysieke en sociale welzijn. Gedurende deze stage kreeg ik de kans om diverse taken uit te voeren, aangezien ik twijfelde of ik me meer op het ontwerpaspect of de marketingkant wilde richten in mijn toekomstige carrière. Deze stage bood me de mogelijkheid om binnen beide vakgebieden te werken en mijn passies te ontdekken. Ik heb zowel veel video’s mogen editen als social media posts vormgegeven, maar ook geholpen bij het bedenken van campagnes en het uitvoeren van influencer marketing, en nog veel meer.

Het was een zeer gevarieerde stage waarin ik veel heb geleerd. Bovendien werkte ik samen met mensen van over de hele wereld, zowel op kantoor als op afstand. Samenwerken met mensen uit verschillende landen en culturen vond ik erg boeiend, omdat het me andere perspectieven gaf over communicatie en levensstijl.

Het hele team bestond uit jonge mensen van mijn leeftijd, en ik ben goede vrienden geworden met sommige collega’s. Naast mijn positieve ervaring met de stage ben ik ook verliefd geworden op de stad Berlijn zelf. Het is een stad die je ofwel leuk vindt of niet. Als iemand die van kunst, mode en interieur houdt, was dit de perfecte plek voor mij. De creatieve en alternatieve scene is enorm, en het uitgaansleven is uniek. Er zijn talloze markten, musea, expedities, winkels, clubs en evenementen te ontdekken. Het leven staat er nooit stil, en zelfs na 6 maanden heb ik nog niet alles kunnen zien.

Bovendien is het een zeer internationale stad, wat ook te merken is aan het gevarieerde aanbod van restaurants uit alle landen. Deze stage heeft zowel mijn persoonlijke als professionele groei gestimuleerd. Ik heb mijn eerste stappen gezet in een carrière in het buitenland, waardevolle connecties gemaakt, vrienden voor het leven ontmoet, het leven in een andere stad ontdekt en veel persoonlijke groei doorgemaakt. Deze ervaring heeft mijn zelfvertrouwen in mijn vaardigheden vergroot, en ik raad het iedereen aan om een buitenlandse stage te overwegen.

English version

Hi, my name is Natalia van Duinen Tello, and I’m a third-year student in the Creative Business program. Over the past six months, I had the opportunity to do an internship at a tech startup in Berlin!

Since I was young, I’ve always had a passion for traveling and exploring different cultures and countries. My interests are diverse, including art, fashion, interior design, film, graphic design, communication, and marketing. When I heard about the possibility of doing an international internship, I immediately took action. My best friend shares the same passion for travel and experiencing new cultures, so we decided to go to Berlin together. It was a challenge to find both an internship and an apartment in this popular city, but after many applications and apartment hunts, we found something, and it was definitely worth it! I had the opportunity to intern at Happy Nation and live in Berlin with my best friend.

My internship was at a tech startup called Happy Nation, which is working on developing a community where like-minded individuals collaborate to improve their mental, physical, and social well-being. During this internship, I had the chance to take on various tasks, as I was uncertain whether I wanted to focus more on the design or marketing aspect in my future career. This internship allowed me to work in both areas and discover where my passions lie. I edited many videos, designed social media posts, participated in brainstorming campaigns, and executed influencer marketing, among other tasks.

It was a diverse internship where I learned a lot. I collaborated with people from around the world, both in the office and remotely. Working with people from different countries and cultures was enjoyable as it provided me with different perspectives on communication and lifestyle.

The entire team consisted of young people my age, and I became good friends with some colleagues. Besides my positive experience with the internship, I also fell in love with the city of Berlin itself. It’s a city that you either love or don’t. As someone who enjoys art, fashion, and interior design, it was the perfect place for me. The creative and alternative scene is extensive, and the nightlife is unique. There are numerous markets, museums, expeditions, shops, clubs, and events to explore. Life never stands still, and even after 6 months, I haven’t seen everything.

Moreover, it’s a very international city, reflected in the diverse array of restaurants from all around the world. This internship has stimulated both my personal and professional growth. I took my first steps toward a career abroad, made valuable connections, formed lifelong friendships, discovered life in another city, and underwent significant personal development. This experience has boosted my confidence in my skills, and I highly recommend everyone to consider doing an international internship.

Auteur

  • admin

    Lorum Ipsum deze persoon is niet echt.